ZESPÓŁ NAUCZYCIELI
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEWODNICZĄCA – ELIZA KOSZEWSKA

Skład zespołu:

Mariola Adamczyk - edukacja wczesnoszkolna
Tamara Benkiewicz - edukacja wczesnoszkolna
Eliza Koszewska - edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Kowalczyk - edukacja wczesnoszkolna
Dorota Milner - edukacja wczesnoszkolna
Joanna Mróz - edukacja wczesnoszkolna
Justyna Szymczak - edukacja wczesnoszkolna
Elżbieta Opulska - edukacja wczesnoszkolna (w zastępstwie Marioli Adamczyk)